# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1007-CNF-FULL روایت فروپاشی یک شهر ـ بررسی تحولات شهری عصرحاضر در کرمان حجت گلچین، محسن کشاورز مقاله پذیرفته شده است
2 1017-CNF-FULL مروری بر تجربه حفاظت روستاهای تاریخی در کره جنوبی (نمونه مورد مطالعه: روستاهای تاریخی هائو و یانگ‏دونگ) شیما خدابنده لو، امیر محمد شیرین پور مقاله پذیرفته شده است