لطفا، جهت ارسال چکیده مقالات خود، پس از انجام فرآیند عضویت در سایت مطابق با توضیحاتی که در راهنمای ثبت نام ارائه شده، بر اساس دستور العمل زیر عمل نمایید:

پس از ورود به سامانه از گزینه‌ ارسال و پیگیری مقاله برای ارسال مقاله و از گزینه وضعیت ثبت‌نام در برنامه‌ها برای ثبت‌نام جهت شرکت در همایش استفاده کنید. در صورت انتخاب گزینه ارسال مقاله جدید، فرم زیر باید به دقت تکمیل شود. 

 •  عنوان، چکیده و کلید واژگان اصلی را وارد کنید. (در صورتی که نویسنده یا نویسندگان دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشارکت داشته‌اند، نام، عنوان و نشانی ایمیل آن‌ها را  به دقت وارد  کنید. سامانه در راستای اطلاع‌رسانی، به آن‌ها نیز ایمیل ارسال می‌کند.)

 •  

 • موضوع مقاله را انتخاب کرده و چنانچه موضوع و حوزه کار تخصصی شما در فهرست موضوعات نیست به مدیر سامانه پیشنهاد دهید.

 • توضیحات تکمیلی را وارد کرده و در نهایت فایل اصل مقاله را به همراه سایر مستندات (در صورت لزوم) در سامانه بارگذاری کنید.

 • توجه داشته باشید که ابتدا چکیده مقالات ارسال می‌شود و در صورت تأیید به نویسنده اطلاع داده می‌شود تا در بازه زمانی مشخصی اصل مقاله را از طریق سامانه ارسال کند.

 •  در صورتی که همه موارد به دقت تکمیل‌شده باشد، امکان ارسال مقاله را دارید. در غیر این صورت مجدد فرم مربوطه را بازبینی کنید و اطلاعات ضروری را در سامانه وارد نمایید.

 •  توجه داشته باشید به هنگام ثبت مقالات، از دگمه Back مرورگر استفاده نکنید. با استفاده از منوها و گزینه‌های مربوطه، بخش مورد نظر را تکمیل کنید. و دگمه بعدی را در پایین صفحه انتخاب کنید.

 • در صورتی که افراد دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشارکت دارند، نام و مشخصات آن‌ها را به دقت در فرم مربوطه وارد کنید. چنانچه یکی از آن‌ها به عنوان نویسنده مسئول مکاتبات است، مشخص کنید. ( ترتیب قرار گرفتن نام نویسندگان را با استفاده از گزینه مربوطه در گوشه سمت چپ پایین فرم تعیین کنید.)


راهنمای تدوین مقاله‌های دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله

اصول کلی

• مقاله ارسالی نباید قبلاً در نشریه‌ دیگری چاپ یا همزمان برای مجله‌ای دیگر ارسال شده باشد. همچنین نباید قبلاً در مجموعه مقالات همایش دیگری چاپ شده باشد.

• مقاله ارسالی بایستی حاصل یافته‌های تحقیقی نویسنده یا نویسندگان باشد. مقاله‌های مستخرج از پایان نامه که دارای تأیید کتبی استاد راهنما باشد نیز در این همایش پذیرفته می‌شود.

• در صورتی‌که مقاله ارائه شده، حاصل طرح پژوهشی یا مطالعات میدانی سازمان یا ارگان‌های دولتی یا غیردولتی باشد، ذکر نام کارفرما در پانویس صفحه اول –مرتبط با موضوع مقاله- ضروری است.

• مقاله باید به زبان فارسی و با رعایت اصول این زبان باشد.

• مقالات و ملحقات آن‌ها در دبیرخانه همایش باقی می‌ماند و مسترد نخواهد شد.

• استفاده از مقالات منتشر شده در این همایش در سایر مجلات یا کتاب‌ها، بدون ذکر نام مأخذ ممنوع است.

• تأیید نهایی برای چاپ پس از نظر داوران به عهده‌دبیرخانه همایش است.

• صدور گواهی چاپ مقاله پس از داوری توسط دبیرخانه همایش انجام خواهد شد.

 


 

 چگونگی تنظیم مقاله (نمونه فرمت فارسی برای مقالات ارسالی)

در تنظیم مقاله رعایت بخش‌های زیر، به ترتیب ذکر، ضروری است:

  صفحه عنوان: شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه‌ علمی و سمت دانشگاهی، محل اشتغال، پست الکترونیکی (E-mail)

 • عنوان مقاله. عنوان باید به روشنی بیان‌کننده موضوع مقاله باشد. عنوان‌ها باید موجز و روشن باشند.
 • چکیده‌ مقاله (500 کلمه) نوشته شود.
 • چکیده‌ باید شامل طرح مساله، هدف، روش تحقیق، یافته‌ها و بحث و نتایج باشد.
 • کلید واژه: شامل حداکثر 5 واژه کلیدی مقاله.

  مقدمه: شامل طرح مسأله، هدف تحقیق و معرفی کامل مقاله است.

 •  متن اصلی مقاله.  شامل مقدمه، طرح مسئله، متن مقاله، روش کار، نتیجه‌گیری و قدردانی

  نتیجهگیری: شامل بررسی یافته‌ها و نتیجه‌ حاصل شده از انجام تحقیق همراه با پیشنهادها و راهکارها درباره‌ موضوع و در صورت نیاز پیشنهادهایی برای مطالعات بعدی در زمینه‌ مورد بحث است.

 تشکر و قدردانی: شامل تشکر و قدردانی از همکاران پژوهش یا کسانی که در تدوین مقاله نقش ایفا کرده‌اند. (به صورت خلاصه و کوتاه)

  پینوشتها: شامل توضیحات ضروری و مکمل درباره‌ اصطلاحات، عبارات و مطالب مقاله است، که به ترتیب شماره‌گذاری خواهند شد.

 •  واژه‌های معادل و توضیحات کوتاه باید بلافاصله پس از اصطلاح یا عبارت، با استفاده از دو کمان در متن درج شود.
 •  شیوه درج منابع شامل درج مشخصات منابع و مآخذ متن و تصاویر.
 • عبارات حاوی نقل قول‌های مستقیم در داخل گیومه قرار گرفته و پس از نقل قول بلافاصله نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار کتاب (یا مقاله) و شماره‌ صفحه مورد نظر که نقل از آن برداشت شده است در داخل دو کمان درج می‌شود. به عنوان نمونه: «عبارت حاوی نقل قول مستقیم» (ذاکری، 1378: 23)
 •  در خصوص نقل قول‌های غیر مستقیم احتیاجی به درج گیومه نیست و در پایان عبارت لازم است نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه ذکر گردد. به عنوان نمونه: عبارت حاوی نقل قول غیر مستقیم (ذاکری، 1378، 23)
 •  شرح منبع در صفحه فهرست منابع و مآخذ به این قرار خواهد آمد:
 •  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار منبع)، عنوان مآخذ به صورت ایتالیک و بولد، نام ناشر، محل نشر. به عنوان نمونه: ذاکری، محمد (1378)، هنر شرقی، نشر فردا، تهران.
 • در صورت لزوم، نام مترجم یا ویراستارپس از نام منبع و با ذکر مسئولیت مربوطه درج می‌شود.
 • ترتیب ذکر مشخصات منابع به زبان‌های غیر ایرانی نیز مشابه با نمونه طرح شده خواهد بود.
 • در صورتی که منبع یک مقاله از یک مجله باشد، مشخصات به این قرار درج می‌شود:
 • نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار مقاله)، نام کامل مقاله به صورت ایتالیک و بولد، نام کامل مجله، شماره‌ مجله، شماره صفحات شروع و خاتمه مقاله در مجله‌ مورد نظر.
 •  در صورتی که منبع دارای چند فصل و هر فصل دارای نویسنده‌ای مجزا باشد و منظور نویسنده مقاله ارجاع به یک فصل خاص است، به این شکل عمل می‌شود:
 • در ارجاع به جلد از حرف ج استفاده شده شماره جلد به شکل عددی درج شود. در ارجاع به شماره مجلات از شماره عددی استفاده شود.
 • مقالات باید حداکثر در 15 صفحه مجله قابل چاپ باشند (این تعداد صفحه شامل تصویر و سایر ملحقات مقاله نیز خواهد بود). بنابراین حجم مقالات ارسالی حتی المقدور بیشتر از 15 صفحه A4 با فونت 12 نباشد.
 •  شماره تصاویر به ترتیبی که در متن به آن اشاره می‌شود به انضمام توضیحات مربوطه و مأخذ در زیر آنها قید شود.
 • برای ارائه اطلاعات عددی از سیستم  SI استفاده کنید (یعنی کلیه واحدها بصورت متر، سانتیگراد، کیلوگرم، لیترو... بیان شود).
 • برای ذکر واحد از اختصارات استفاده نکنید. یعنی به جای نوشتن c ، سانتیگراد و یا به جای Lit، لیترنوشته شود.

 صفحه آرایی

 • صفحه آرایی مقاله طبق فایل پیوست انجام شود.
 •  دقت کنید تمامی سطرهای شما تراز باشد و از راست چین یا چپ چین استفاده نکنید. حاشیه‌های صفحه: بالا و پائین و چپ و راست 5/2 سانتی‌متر، و فاصله سطرها 1 سانتیمتر باشد. متن اصلی با قلم ب نازنین نازک پوینت12 نوشته شود. زیرنویس عکسها و نقشه و جداول با قلم ب نازنین نازک پوینت 10 نوشته شود. قلم عنوان‌های شما همان قلم متن ولی سیاه باشد.
 • برای تنظیم مقاله فایل پیوست را دانلود و مطالب را در آن جانمایی کنید.