بنام خدا

میراث شهری مفهومی گسترده است که به لایه‌های تاریخی، بقایای کالبدی، آداب و سنن  فرهنگی ساکنین و ارزش‌های مادی و معنوی یک شهر اشاره دارد.این میراث  ضمن آن که ثروتی ملی است، حکایت از هویت تاریخی و فرهنگی شهرها دارد.

واژه میراث شهری در دهه‌های اخیر در بین متخصصین حفاظت از میراث فرهنگی متداول گردیده و مطالب متعددی در مورد آن در حوزه مطالعات شهری منتشر شده است. با توجه به ماهیت پویا و زنده شهرها به عنوان محل حیات و زیست جوامع بشری، حفاظت و مدیریت این میراث از اهمیت خاصی در برنامه ریزی و طراحی شهر برخوردار گردیده است.

شهرها و محدوده‌های تاریخی هر روزه با مسائل و مشکلات گوناگونی روبرو می شوند که باید برای حل آنها، دیدگاه‌ها و روش‌های نوینی را طرح و تجربه نمود. هر چند که این چالش‌ها در نقاط مختلف جهان با یکدیگر از نظر شدت و ماهیت تفاوت دارند ولی دارای علل و ریشه های مشترکی هستند. فرسودگی کالبدی، کمبود زیرساخت  ها ، گسترش بی رویه شهرنشینی، ضعف اقتصادی ساکنین و نیازهای جدید توسعه ، زمینه ساز پدید آمدن مشکلات و تغییرات دائمی درسطح شهرها و مراکز تاریخی آنها شده است. این عوامل باعث می شوند تا ضمن توجه به حفاظت از ارزش‌های شهرها و مراکز تاریخی آنها، به نحوی آنها را مدیریت نمود تا نیازها و خواسته‌های ساکنین برآورده شود و کیفیت زیست آنها را ارتقا یابد. بدین ترتیب باید به دنبال اتخاذ سیاست های مناسب برای حفاظت و توسعه به موازات یکدیگر، در پهنه های تاریخی شهرها باشیم.

گرد هم آیی متخصصین، مدرسین دانشگاهی و پژوهشگران و علاقمندان به حفظ و احیای میراث فرهنگی می تواند امکان لازم را برای ارائه نظرات و دیدگاه های نوین در این مورد فراهم کند. همایش حفاظت و مدیریت شهری به دنبال ایجاد زمینه مناسب برای تحقق چنین آرمانی است، از این رو مهمترین اهداف این همایش به شرح ذیل می باشند:

- ارتقای دیدگاه ها و مباحث نظری و عملی در عرصه حفاظت و مدیریت میراث شهری.

- ارزیابی تجارب با هدف تاکید بر دست‌آوردهای سازنده و پرهیز از اشتباهات گذشته.

- بسترسازی برای هم فکری و همکاری همه متخصصین حوزه حفاظت و مدیریت میراث شهری.

- جلب توجه مردم و آگاهی بخشی به مدیران و دست اندرکاران در مورد اهمیت میراث شهری.